Regulativna tijela i sporovi

Regulatori i sporovi


Podaci o tijelima koja kontroliraju djelatnost


Tijela koja reguliraju djelatnost Trgovca su Povjerenstvo za zaštitu potrošača /KZP/ i Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka (CPDP), sa sljedećim koordinatama:


O CPC-u:


· Web stranica: https://kzp.bg/kontakti


· Tel: 0700 111 22


· E-mail: [email protected]


· Adresa: Sofija, trg Slavejkov, A4A, 3, 4 i 6 sp


O CPDP-u:


· Web stranica: https://www.cpdp.bg/


· Tel: 02 / 91-53-518


· E-mail: [email protected]


· Adresa: Sofija 1592, bul. „Prof. Cvetan Lazarov ”№ 2


Potrošači mogu koristiti Europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR), dostupnu na / http://ec.europa.eu/odr / - jedinstveni pristupni portal koji potrošačima i trgovcima iz EU-a omogućuje rješavanje sporova između njih. .


Alternativno rješavanje sporova (ADR) između potrošača i trgovaca je izvansudsko mirenje na dobrovoljnoj osnovi.


Zajedničke komisije za mirenje pomažu u postizanju sporazuma između potrošača i trgovaca u sporovima oko ugovora o prodaji robe i pružanju usluga.


Opće komisije za mirenje određuju se na regionalnoj osnovi, a za rješavanje sporova između Trgovca i Potrošača nadležna je Opća komisija za mirenje sa sjedištem u Plovdivu i na području djelovanja na teritorije opchine Plovdiv.


Konsolidirani popis priznatih ADR tijela država članica Europske unije može se pronaći na:


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show